tirsdag 24. mars 2015

Lauvverk

Dei bygde ei lauvhytte i eit barndomstre
i hytta såg dei på dei gamle fuglane
som song norsktoppsongar
med kvart sitt nebb 

lauvet lukta alltid slik
då dei var små,
den seige overflata
på kvart nye bjørkeblad

klisterhjarte
klisterhender


lørdag 14. mars 2015

Vi mistar

No rullar det blyantar
frå alle verdshjørne
nokon måtte sleppe dei

vi undrar stadig

kva som nesten vart skrive
i nett den augneblinken
handa losna grepet, før
ordet losna frå tanken

blyantane rullar og rullar
held fram å rulla
nokon må ta dei opp