mandag 28. februar 2011

rettsvesenet slit av og til

Saka Nøtteliten mot parkvesnet :
Denne rettstvisten utvikla seg til å bli  særs komplisert og forvirrande Det byrja dra i langdrag då den anklaga  allereie innleiingsvis innrømte at han hadde gløymt kor han hadde stukke vekk tjuvegodset.Foklaringa hans var springande og fragmentert. Og hopp og sprett og tjo og hei og fire nøtter deler seg blei ein alt for upresis retorikk  for aktoratet.Den anklaga vart omsider sett fri. "På grunn av bevisets stilling", vart det ståande  i rettsprotokollane.Mange tykte dette var ei rar avgjerd.

Faren for gjentaking var jo tross alt temmeleg stor.

søndag 13. februar 2011

tidleg om morgonen

kunne ein tydeleg sjå fuglespor i nysnøen
frå det eine vinterhjartet til det andre

før dei vart trakka vekk

lørdag 12. februar 2011

livsmysterium

 dei snille
vinn til slutt
sa dei vaksne alltid

no er vi vaksne

og ingen har vel eigentleg
vunne enno

dei vaksne
døydde

beleilig nok

lenge før dei fekk eit forklaringsproblem